Nekklachten (a-specifiek)

Oorzaak van aspecifieke lage nekklachten

Bij ongeveer 98% van de nekklachten gaat het om klachten waarvan de herkomst niet duidelijk te definiëren is, dus zogenaamde a-specifieke klachten. Vaak gaat het om verkrampte spieren of er is sprake van een bewegingsbeperking van de wervels. Wanneer je een stijve nek hebt, wordt dit vaak veroorzaakt door een verhoogde spanning in de spieren in het nek-schoudergebied. Een of meerdere van deze spieren zijn pijnlijk. Door eenzijdige of verkeerde belasting kunnen ze verkrampen, waardoor melkzuur zich ophoopt in de spieren. Dit zorgt voor het stijve gevoel en de pijn.

Voorbeelden van eenzijdige of verkeerde belasting zijn een verkeerde houding, kou op de spieren, verkeerd liggen in bed of spanning, zoals stress. Ook zittend werk waarbij veel achter de computer gezeten wordt, kan deze klachten veroorzaken. Over het algemeen is het een relatief onschuldige en tijdelijke aandoening.

Dit type klachten wordt ook wel aangemerkt met de afkorting KANS. Wat staat voor; Klachten aan Arm, Nek en/of schouder.

Klachten en symptomen

 • Pijnklachten in de nek-schouderregio door verstijfde spieren
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Tintelingen in hand of vingers
 • Uitstralende pijn naar armen
 • Concentratiestoornissen
 • Oorsuizen

Risicofactoren

 • Hoge werkdruk
 • Langdurig in dezelfde houding werken of vanuit een verkeerde werkhouding
 • Langdurig autorijden
 • Hoge of lage armsnelheid tijdens werkzaamheden
 • Tochtige omgeving

Mogelijke behandelingen voor Nekklachten (a-specifiek)

Fysiotherapie*
Manuele therapie*

* Behandeling waarin TeamFysio is gespecialiseerd