EMTT

Heb je (chronische) pijnklachten en van alles geprobeerd om hiervan af te komen? Bijvoorbeeld oefentherapie, shockwave therapie of andere vormen van fysiotherapie? Mogelijk bieden we jou dan nu een uitkomst. TeamFysio maakt namelijk gebruik van EMTT.

Wat is EMTT?

Extracorporeale magnetotransductie therapie (EMTT) is een techniek die ontwikkeld is speciaal voor aandoeningen aan het beweegapparaat. De techniek bestaat uit hoog-energetisch magnetische impulsen die het apparaat uitzendt om de cellen in de weefsel aan te zetten en te stimuleren in het herstel. Hierbij verbetert onder andere de celstofwisseling, neemt de ontsteking af en herstelt de functie. Uit wetenschappelijke onderzoekt blijkt dat de EMTT bij veel verschillende klachten ingezet kan worden.

Wanneer is EMTT van TeamFysio zinvol bij jou?

 • Gewrichtsklachten, zoals artrose of reumatoïde artritis
 • Pijnklachten, zowel chronisch als acuut
 • Peesklachten
 • Botbreuken, in gips of juist slecht genezend
 • Botkneuzingen
 • Postoperatief, denk hierbij aan een nieuwe heup of knie

Wanneer kan er geen EMTT worden toegepast?

 • Als je zwanger bent
 • Als je een pacemaker draagt of ander elektronisch apparaat
 • Bij klachten in het hoofd/half gebied
 • Bij tumoren in het behandelgebied
 • Let op: Bij tatoeages of permanente make-up waarbij ijzerdeeltjes in de inkt zitten

Behandeling

Door de fysiotherapeut wordt gekeken of er een indicatie is voor EMTT en of de behandeling mogelijk is. Vaak wordt hierbij een protocol gevolgd waarin je twee keer per week voor vier weken lang wordt behandeld. Dit komt dus neer op acht behandelingen. De therapie is baak in combinatie met een andere vorm van therapie binnen de praktijk. De behandelingen heeft de volgende voordelen:

 • Na enkele sessies al een afname van (pijn)klachten
 • Kleding kan aanblijven gedurende de behandeling
 • Weinig tot geen bijwerkingen
 • EMTT pakt de oorzaak en het gevolg aan
 • Voorkomt een operatie of stelt deze uit
 • Ondersteunt en versnelt het herstel bij een breuk of na een operatie

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Ben jij ouder dan 18 jaar, heb jij een BMI tussen de 25-30 en een verhoogd gezondheidsrisico? Wil je meer bewegen en anders gaan eten maar lukt het niet? Dan is de gecombineerde leefstijlinterventie SLIMMER iets voor jou!

Programma

Slimmer is een tweejarig programma waarin je onder begeleiding van een leefstijlcoach, diëtist, buurtsportcoach en fysiotherapeut aan de slag gaat met een gezonde leefstijl. De onderdelen die aan bod komen zijn beweging, voeding en gedragsbehoud. Er worden groepsbijeenkomsten georganiseerd daarnaast ook individuele afspraken.

Vergoeding

Deelname aan SLIMMER kan volledig vergoed worden door de zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor het programma, maar er zijn enkele uitzonderingen. Je eigen risico wordt niet aangesproken. De verwijzing loopt altijd via de huisarts.

Corona (COVID-19) revalidatie

Wat als je ziek bent geweest door COVID-19
Wanneer je COVID-19 hebt gehad, kan het zijn dat je te maken hebt met restklachten. Hierbij gaat het veelal om longproblemen, vermoeidheid, gewrichts-en spierklachten en verlies van conditie en kracht.

Voor wie
Iedereen die te maken heeft gehad met COVID-19 en hierbij restklachten ervaart en hier graag begeleiding bij zou willen. Het kan zijn dat je opgenomen bent geweest in het ziekenhuis of op de IC hebt gelegen. Ook als je COVID-19 hebt gehad en niet opgenomen bent geweest in het ziekenhuis kun je hiervoor in aanmerking komen. Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg er nodig is. Sommige patiënten hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een behandelprogramma van enkele maanden nodig. De maximale periode van behandeling is 6 maanden.

Vergoeding
De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft.

Voor paramedische herstelzorg (fysiotherapie) die aanvangt op of na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.

Voor paramedische herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020 geldt geen nadere voorwaarde voor de tijdsperiode die ligt tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. De behandelingen worden vergoed vanaf de 1e behandeling. Wel geldt het eigen risico. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt: 50 behandelingen over een maximale periode van 6 maanden.

Valpreventie

Jaarlijks vallen er gemiddeld 100.000 mensen van 65 jaar en ouder. In 2019 belandde er iedere 4 minuten iemand na een val op de Spoedeisende Hulp. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de kans op een val toe. De meest voorkomende letsel na een val zijn hersenletsel, heup- en polsfractuur.

Wat zijn de gevolgen hiervan?

De gevolgen van een val kunnen zijn dat je bang bent om nog een keer te vallen en daardoor activiteiten gaan mijden. De gevolgen hiervan zijn dat de kracht en conditie afnemen, de zelfstandigheid afneemt en dit vervolgens weer gevolgen heeft op sociaal/maatschappelijk vlak zoals een isolement.

Behandeling

Als je bent gevallen of merkt dat je problemen krijgt met bewegen kun je de fysiotherapeut inschakelen. De fysiotherapeut beoordeeld dan de huidige situatie met verschillende testen. In de praktijk wordt de cursus Zicht op Evenwicht aangeboden, dit is een cursus gericht op zelfstandige ouderen die thuis wonen, bang zijn te vallen en als gevolg daarvan activiteiten mijden. Zicht op Evenwicht bestaat uit twee varianten: een groepscursus en een individuele cursus. Verder zouden ook kracht en conditietraining kunnen worden aangeraden om iemand weer actiever te maken.

Claudicatio Intermittens

Oorzaak van etalagebenen

De medische-latijnse naam voor ‘etalagebenen’ is Claudicatio intermittens. Maar wat zijn etalagebenen nu eigenlijk?

Als je loopt hebben jouw beenspieren meer zuurstof nodig dan wanneer je stilstaat. Om je beenspieren te voeden met extra zuurstof, dienen jouw slagaders meer zuurstofrijk bloed te vervoeren. Op het moment dat je ‘etalagebenen’ hebt, lukt het de slagaders in jouw been het niet om dit te doen. Reden is dat deze door aderverkalking vernauwd zij. Hierdoor ervaar je pijn bij het lopen. Deze pijn kan voelen als steken, kramp of als een zwaar of vermoeid gevoel in de benen. Dit kan je dagelijkse ritme behoorlijk verstoren.

Weetje! De naam ‘etalagebenen’ is ontstaan, doordat de pijn vaak afneemt als je stopt met lopen en rust neemt. Oftewel stoppen met lopen en stil gaan staan ‘om etalages te bekijken’.

Risicofactoren voor vernauwing in de (been)slagaders zijn:

 • Roken
 • Hoge bloeddruk
 • Suikerziekte
 • Overgewicht
 • Verhoogd cholesterolgehalte in het bloed
 • Weinig lichaamsbeweging
 • Erfelijke aanleg en leeftijd

De risicofactoren versterken elkaar. Dit betekent dat als je rookt en overgewicht hebt, er een grotere kans is dat je last krijgt van etalagebenen.

Klachten en symptomen

Met etalagebenen heb je vaak het gevoel dat jouw benen pijnlijk, verkrampt en vermoeid aanvoelen wanneer je een stukje hebt gelopen. Wanneer je langere tijd last hebt van etalagebenen kun je ook last hebben van koude voeten. Oorzaak hiervan is dat de vetlaag onder de huid afneemt. Met etalagebenen kan je soms verdikte teennagels hebben en ook een wondje aan de voet of het been herstelt minder snel.

Wat kun je zelf doen?

Daar waar je risicofactoren kunt beperken, is het goed dat te doen. Denk hierbij aan roken, een verhoogd cholesterol en overgewicht. Er zijn verschillende zorgverleners waaronder wij als Fysiotherapeuten die je hierbij kunnen helpen.

En ook al doet het pijn, zeker bij etalagebenen, is het erg belangrijk dat je blijft lopen. Dit met als doel om de bloedtoevoer in de benen te verbeteren. Als je dagelijks een stukje wandelt, dan merk je zeker na een tijdje, dat je steeds langer pijnvrij kunt bewegen.

Vermijd extreme kou. Goede warme kleding met name om je benen is erg belangrijk.

Behandeling

Wij, als Fysiotherapeut kunnen je helpen door middel van looptraining. Door de training wordt de tijd die je pijnvrij kan lopen verlengd. Ook verbeteren we middels deze training je uithoudingsvermogen en zorgen we er samen voor dat de risico’s op adervernauwing beperkt blijven, waardoor je klachten niet erger worden. En vaatoperaties of ingrepen, zoals bijv. een dotterbehandeling kunnen hierdoor worden voorkomen.

KidsXtra+

Uit onderzoek blijkt dat bewegen erg belangrijk is voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Ook draagt bewegen bij aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Waarom KidsXtra+?

Kinderen bewegen helaas steeds minder. De gevolgen van bewegingsarmoede zijn merkbaar. Per generatie nemen de motorische vaardigheden af en neemt het overgewicht toe. Bij KidsXtra+ willen wij kinderen die minder plezier ervaren in bewegen te laten ervaren. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen en door succeservaring zullen zij het bewegen/sporten als leuk gaan ervaren. Dit komt ten goede aan de motoriek en ook sociaal-emotioneel gebied zien wij deze kinderen groeien.

Voor wie is KidsXtra+?

Kinderen met ontwikkelingsproblemen op het gebied van motorische-, cognitieve- en sociaal- emotionele ontwikkeling in combinatie met overgewicht. Voorbeelden zijn:

 • Opvallende houding of motoriek
 • Houterige of onhandige motoriek
 • Concentratieproblemen
 • Angstig in bewegingssituaties bijvoorbeeld voor de bal, hoogte of met andere kinderen
 • Onzeker of faalangstig tijdens het spelen en bewegen
 • Ziekte of aangeboren afwijking die een verstoorde ontwikkeling veroorzaakt
 • Weinig ondernemingslust en plezier in bewegen

Hoe werkt KidsXtra+ bij Teamfysio?

Na een screening stellen de MRT-er en de kinderfysiotherapeut in overleg met de ouders en kind doelen op. Vervolgens wordt zorg op maat geboden in groepen van maximaal 8 kinderen. Tussentijds wordt de voortgang gemeten en besproken met ouders.

 

Schrijfproblematiek

Oorzaak van schrijfproblematiek

Er is niet één duidelijk aanwijsbare oorzaak van een schrijfprobleem, dit verschilt per kind. De kwaliteit van het schrijven wordt bepaald aan de hand van: de inhoud van het schrijven, het spellen en stellen, de leesbaarheid van letters, woorden en zinnen, de schrijfbeweging, de snelheid en volhoudtijd.

Het schrijven wordt op de basisschool aangeleerd en bij 12-27% van de kinderen levert dit een probleem op. Dit betreft vaak een onleesbaar schrift, tempoproblemen en/of pijn en vermoeidheid bij het schrijven. Schrijfproblemen kunnen op zichzelf staan, maar kunnen ook horen bij een complex motorisch probleem. Een mogelijke oorzaak van een schrijfprobleem kan zijn;

 • Verkeerde houding
 • Verkeerde pengreep
 • Slechte oog-hand coördinatie
 • Achterstand in de fijne motoriek

Klachten en symptomen

Schrijfproblemen kunnen ervoor zorgen dat jouw kind wat achter loopt op leeftijdsgenootjes. Een mogelijk gevolg hiervan is dat jouw kind een slecht zelfbeeld krijgt doordat hij/zij merkt dat ze hierin verschillen ten opzichte van andere kinderen.

Geriatriefysiotherapie

Wanneer je ouder wordt en voelt dat de beweeglijkheid van het lichaam minder wordt, kun je in aanraking komen met de fysiotherapeut voor ouderen, de Geriatriefysiotherapeut.

Wat is Geriatriefysiotherapie?

De Geriatriefysiotherapie ofwel ‘ouderen fysiotherapie’ is gespecialiseerde zorg voor kwetsbare ouderen, met name met een hogere leeftijd en complexe problematiek. De behandeling richt zich op het verminderen van klachten in het dagelijks leven en verhogen/behouden van de zelfredzaamheid. Daarnaast besteedt de Geriatriefysiotherapeut aandacht aan preventie en advies.

De Geriatriefysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie een Master (post HBO-opleiding) geriatriefysiotherapie gevolgd. Naast de zorg voor ouderen houdt de geriatriefysiotherapeut zich ook bezig met het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers.

In welke situaties kan een Geriatriefysiotherapeut oplossing bieden?

De Geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de ouderen en de daarbij meest voorkomende ziektebeelden/problemen:

 • Neurologische aandoeningen zoals CVA, ziekte van Parkinson en MS.
 • Orthopedische aandoeningen zoals artrose (slijtage) en een gebroken heup.
 • Reumatische aandoeningen
 • Hart- en vaataandoeningen
 • Dementie
 • Revalidatie na een operatie
 • Frequent vallen (valpreventie)

Er wordt vooral oefentherapie aangeboden, gericht op het verminderen van klachten bij het dagelijks bewegen. Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer positieve effecten zijn bij het functioneel oefenen en trainen bij diverse ziektebeelden en medische behandelingen.

EPTE

Heb je last van een chronische achillespees ontsteking, hielspoor, schouderklachten of een knie peesontsteking die je van het sporten afhoudt? Wij kunnen je helpen door middel van EPTE bij TeamFysio.

Echogeleide Percutane Electrolyse (oftewel EPTE) is de nieuwste behandeltechniek uit Spanje, voor pijnklachten aan pezen en spieren. Er wordt onder echo geleiding een dunne zogenaamde Dry needling naald ingebracht, precies op de weefselbeschadiging, dit is niet pijnlijk. De naald is zeer dun en je voelt alleen lokaal een licht mogelijk wat onaangenaam gevoel. De naald is vergelijkbaar met een Dry needling naald, omdat het ook een zogenaamde ‘droge’ naald is en er dus geen vloeistof in het lichaam wordt gebracht. Deze naald zal volgens een specifiek protocol mirco-amperage stroom geleiden precies in het ontstekings- of overbelastingsgebied.

In welke situaties kan EPTE oplossing bieden?

 • Schouderpees klachten
 • Kniepees klachten
 • Achillespees klachten
 • Hamstring
 • Vezelbreuk
 • Voetpijn Fascia Plantaris (peesplaatontsteking) of hielspoor klachten
 • Andere vormen van peesaandoeningen

Vergoeding

Wanneer je aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt een EPTE behandeling vergoed.

Medical Taping

Medical Taping is een bepaalde manier van tapen, waarbij je onder andere spieren kunt ondersteunen in hun functie. De achtergrondgedachte hierbij is dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging, maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijv. de bloed- en lymfecirculatie en je lichaamstemperatuur. Medical Taping heeft dan ook een veel bredere toepassing, dan uitsluitend voor de behandeling van blessures.

De behandeling

Voor Medical Taping worden verschillende tapes gebruikt en bij elke blessure en elk lichaamsdeel passen verschillende manieren van tapen. Het is belangrijk dat de huid schoon en droog is wanneer er getaped wordt. Ook is het handig dat er geen haar zit op de plek die getaped moet worden; dan plakt de tape beter.

De tape kun je een paar dagen laten zitten. Het heeft dezelfde elasticiteit en gewicht als je huid, de tape is anti-allergisch, ventileert en is huidvriendelijk. En je kan er bovendien gewoon mee douchen. Wel kan de tape na een aantal dagen losraken. Wil je de tape verwijderen? Dan is het handig deze eerst nat te maken en dan van boven naar beneden af te rollen.

Hoe werkt het?

De tape zorgt voor drukvermindering en meer ruimte voor de bloed en lymfevaatjes. Doordat de druk op de pijnreceptoren onder de huid minder wordt, heb je door het tapen minder pijn. Omdat de tape elastisch is kun je gewoon blijven bewegen.

Wanneer kan Medical Taping helpen?

 • Om slappe spieren weer op spanning te brengen
 • Om gespannen spieren rust te geven
 • Om pijn te verminderen
 • Om de bloedcirculatie en lymfeafvoer te verbeteren
 • Voor het verminderen van vocht en ontstekingen
 • Voor het ondersteunen van gewrichten
 • Bij overbelasting
 • Bij littekens
 • Bij houdingsproblemen
 • Bij hooikoorts-, menstruatie- en hoofpijnklachten