Sportletsel en sportrevalidatie bij kinderen

Sportletsels bij kinderen komen regelmatig voor. Op jonge leeftijd, tussen 5 en 9 jaar zie je veelal de minste blessures en op puberleeftijd komen de meeste blessures voor. Sportletsels kunnen optreden tijdens de sport die het kind uitoefent, maar daarnaast kunnen sportletsels ook ontstaan tijdens gymlessen op school.

Aangetoond is dat kinderen die inactief zijn en gaan bewegen een grotere kans hebben op blessures. Het is daarom belangrijk dat kinderen, naast dat ze gestimuleerd worden om te bewegen, ook begeleid worden in blessurepreventie.

Blessures kunnen ontstaan door een trauma, maar ook een groot deel van de blessures ontstaan voor overbelasting. Dit geldt bij volwassenen, maar zeker ook bij kinderen, waarbij je rekening moet houden met groei en ontwikkeling.

De revalidatie wordt afgestemd op de fase van  herstel waarin het letsel zich bevindt en daarnaast wordt bekeken hoe de belastbaarheid van het kind is. De belastbaarheid kan lager zijn dan normaal vanwege pijnklachten, echter speelt ook de omgeving hierbij een grote rol (ouders, trainers, begeleiding, teamgenoten, schoolprestaties). Om de revalidatie te laten slagen, moet met al deze factoren rekening worden gehouden.

Onze kinderfysiotherapeut heeft specifieke scholing gevolgd om sportletsels bij kinderen goed te kunnen behandelen. Daarbij is het achterhalen van de oorzaak van het letsel ook een essentieel onderdeel om recidieven te voorkomen.

Werkwijze

De kinderfysiotherapeut zal een vraaggesprek voeren met het kind (en de ouders). Hierbij zal uitgebreid worden ingegaan op de sportactiviteiten waaraan het kind deelneemt en daarnaast ook op een intensiteit hiervan. Hierbij heeft de kinderfysiotherapeut volledige aandacht voor groei en ontwikkeling. De behandeling is erop gericht om het letsel te verhelpen, zodat het kind weer maximaal belastbaar is, maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan preventie.

Hoofdpijn bij kinderen

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klachten bij kinderen. Na cariës komen spanningshoofdpijn en migraine het meest voor bij kinderen en volwassenen. Er zijn verschillende vormen van hoofdpijn die zich uitten op verschillende manieren. Ook de oorzaak van de klachten kan sterk uiteenlopen.

Veelal zijn kinderen met hoofdpijn beperkt in hun activiteiten en in hun sociale leven. Je ziet regelmatig schoolverzuim en verminderde schoolprestaties, wanneer sprake is van hoofdpijn.

Aangezien hoofdpijn een veelvoorkomende klacht is bij kinderen, is het erg belangrijk dat deze kinderen de juiste behandeling krijgen. Er was veel onbekend bij hoofdpijn en ook over de behandeling was veel onduidelijkheid. Hierdoor zag je vaak shopgedrag en kwamen deze kinderen en hun ouders in aanraking met veel verschillende zorgverleners, waarbij ze tegenstrijdige adviezen kregen. Onzekerheid is niet goed voor een kind met hoofdpijn.

Middels een uitgebreide cursus is onze kinderfysiotherapeut erin geschoold om hoofdpijnklachten goed in kaart te brengen.

Werkwijze

De kinderfysiotherapeut zal een vraaggesprek voeren met het kind (en de ouders). Hierbij zullen ook enkele vragenlijsten worden afgenomen. Daarnaast wordt uitgebreid onderzoek gedaan om te komen tot de best mogelijke behandeling of doorverwijzing naar een ander specialisme die niet binnen de kinderfysiotherapie valt.

Achillespeesklachten

Oorzaak van een achillespeesontsteking

De achillespees is de pees, ofwel verbinding, tussen de kuitspier en de hiel. Een achillespees kun je overbelasten en beschadigen door een te snelle trainingsopbouw, te weinig warming-up en/of cooling-down, te weinig spierkracht, te intensief trainen, trainen op een te harde ondergrond, trainen met verkeerd schoeisel, een misstap of door overgewicht. De blessure komt veel voor bij sporten waarbij explosiviteit of sprongen plaatsvinden.

Overbelasting kan leiden tot een achillespeesontsteking. De pijn voel je in de aanhechting van de pees op de hiel, in de pees of in de slijmbeurs aan de voorzijde van de pees. Een achillespeesblessure ontstaat meestal geleidelijk.

Klachten en symptomen

De eerste klachten ontstaan bij het opstaan, boven het hielbeen. Bij de eerste stappen die je met blote voeten zet, voelt de achillespees pijnlijk aan. Deze pijn verdwijnt in eerste instantie snel. In de meeste gevallen ontstaan de klachten geleidelijk, namelijk met stijfheid rondom de achillespees. Daarnaast ontstaat er pijn na het sporten. De pijn kan na verloop van de tijd steeds meer toenemen. Soms is de achillespees rood en opgezwollen. Doortrainen met een ontsteking raden wij af, het verergert de pijn en bemoeilijkt het herstel.

Wat kun je zelf doen?

Wanneer de eerste klachten zich nog maar net voordoen adviseren wij je om het volgende te doen:

 • Direct na het ontstaan van de blessure 15 minuten koelen met ijs. Zorg ervoor dat je een theedoek tussen de huid en de ijszak doet zodat de huid niet kan beschadigen
 • Controleer je sportschoenen; zijn ze afgetrapt, slap of scheef? Laat je adviseren over passend schoeisel
 • Stop met belastende trainingsvormen of pas deze aan om de beginnende peesklachten te laten genezen
 • Laat de kuitspieren masseren als deze stijf zijn
 • Voel je na twee tot vier weken geen duidelijke verbetering? Vraag dan advies aan de Fysiotherapeut

Behandeling

Een achillespeesblessure is goed te behandelen. Wij kunnen, samen met jou, onder andere de soepelheid van de achillespees herstellen. Wanneer wij in een vroeg stadium behandelen, kun je snel en volledig herstellen.

Ademhalingsproblematiek

Oorzaak van ademhalingsproblemen

Ademhalingsproblemen komen frequent voor bij kinderen. Het geeft het gevoel dat de ademhaling tekort schiet. De oorzaak van de ademhalingsproblemen kunnen heel divers zijn. Zo kunnen ze het gevolg zijn van luchtweginfectie, astma, hyperventilatie, taaislijmziekte (Cystic Fibrosis, CF) of andere (long) aandoeningen.

Klachten en symptomen

Bij baby’s wordt vaak een snelle ademhaling gezien, intrekkingen en happen naar lucht. Bij oudere kinderen wordt ook een snelle ademhaling gezien, benauwdheid, hoesten en happen naar lucht. Dit kan zich uiten in een voedingsprobleem, drinken wordt inspannender en kinderen kunnen buikpijn klachten krijgen. Een luidruchtige ademhaling kan normaal zijn, maar het komt ook voor dat dit een andere oorzaak heeft.

Afplatting (schedel kind)

Oorzaak van de afplatting

Een afplatting van de schedel (ook wel plagiocephalie) kan ontstaan omdat een kind een voorkeurshouding heeft.

Doordat kinderen veel op hun rug liggen en met het hoofdje steeds naar dezelfde kant draaien kan dit ontstaan. Het gevolg? Het hoofd krijgt een scheefstand, dit is zichtbaar door de afplatting van de schedel aan de achterkant, de stand van de oren of een asymmetrisch gezicht. De afplatting ontstaat vaak doordat er wordt aangeraden om jonge baby’s op de rug te laten slapen, gezien de veiligheid van het kind (wiegendood). Door de voorkeurshouding is één kant van het hoofdje meer onderhevig aan druk. Aangezien de schedel nog zacht en in groei is vormt deze niet mooi rond.
Hierdoor kan ook scheefstand in de nek ontstaan en dus asymmetrie van het gezicht.

Klachten en symptomen bij een afgeplat hoofdje

Kinderen met een afgeplat hoofdje ontwikkelen over het algemeen geen klachten. Soms kunnen problemen in de ontwikkeling ontstaan, maar dit hoeft niet. De afplatting wordt naarmate tijd geleidelijk minder, zeker als er aanpassingen worden gedaan in houding (bijv. meer buikligging). Er bestaat altijd de kans dat de asymmetrie van het hoofd blijft bestaan. Deze is vaak wel minder opvallend.

Bandletsel (knie)

Oorzaak bandletsel

De knie wordt omgeven door spieren en banden die ervoor zorgen dat de knie stabiel blijft. Er zijn vier banden, waaronder twee kruisbanden (voorste en achterste) aan de binnenkant en twee banden aan de buitenkant (binnenste en buitenste). De kruisbanden zorgen ervoor dat het onderbeen niet voorwaarts of achterwaarts weg kan schieten. De buitenste banden zorgen ervoor dat het scheenbeen en bovenbeen strak tegen elkaar blijven zitten en voorkomen beweging naar de zijkant.

Alle vier de banden kunnen oprekken of scheuren. De banden in de knie beschadigen meestal wanneer een grote kracht op de knie wordt uitgeoefend. Dit kan het geval zijn wanneer je een plotselinge draai- en/of sprongbeweging maakt of bij het overstrekken van de knie. Een dergelijke blessure kan ontstaan bij het sporten of tijdens een ongeluk.

De officiële naam voor dit type letsel is: Laesie aan de voorste kruisband, achterste kruisband, aan het mediale collaterale ligament of het laterale collaterale ligament

Klachten en symptomen

Bij een blessure aan een band hoor je soms een knappend geluid. Vaak ontstaat er direct zwelling en ervaar je pijn. Daarnaast kan er een instabiel gevoel zijn in de knie en is het been niet goed te belasten.

Behandeling

Niet iedereen met een gescheurde voorste kruisband hoeft geopereerd te worden. Nemen de klachten van pijn en zwelling af en de belastbarheid en bewegingsvrijheid van de knie toe? Dan kunnen we samen met jou starten met de oefeningen om de stabiliteit van de knie en de kracht van de beenspieren te bevorderen.

Een letsel aan de binnenband wordt meestal zonder te opereren behandeld. De binnenband is de enige band in die knie die uit zichzelf kan herstellen. Het is belangrijk dat je de band rust geeft. Bij het opbouwen van de bewegelijkheid en spierkracht rondom de knie kunnen wij je goed begeleiden.

Billenschuiven

Jouw kindje kan zich op diverse manieren voortbewegen. Eén van deze manieren is billenshuiven. De laatste decennia zien we steeds meer kinderen die gaan billenschuiven in plaats van kruipen. Bij een billenschuiver kan de grof motorische ontwikkeling vertraagd zijn.

Meestal beginnen kinderen zelfstandig te lopen rond 12-14 maanden, maar bij kinderen die billenschuiven worden deze mijlpalen vaak wat later bereikt.

Oorzaak van billenschuiven

Oorzaken van het billenschuiven kunnen liggen in erfelijke aanleg, lichaam gebonden factoren (bijv. groot/zwaar hoofd, heupproblemen) en omgevingsfactoren (externe factoren). Bij omgevingsfactoren kan worden gedacht aan een gladde vloer, veel tijd doorbrengen in Maxi-Cosi of veel op de rug onder de baby-gym liggen, waardoor de bewegingsvrijheid wordt beperkt.

Klachten en symptomen bij billenschuivers

Mogelijke klachten bij billenschuivers kan zijn spierzwakte, waardoor steun verminderd. Ook kunnen baby’s moeite hebben met de houdingscontrole. Zelfstandig tot zit en staan komen kan een probleem zijn. Doordat kinderen vaak worden opgetrokken ontwikkelen ze minder de steun- en oprichtreacties.

Enkelbandletsel

Oorzaak enkelbandletsel

Aan beide zijden van de enkel lopen banden en pezen, die zorgen voor stabiliteit van de enkel. Wanneer de voet naar binnen of buiten klapt komen deze banden op rek. Meestal klapt de enkel naar binnen, waardoor de buitenste banden op rek komen. Dit komt vaak voor bij een verkeerde landing na een sprong tijdens het sporten. Daarnaast kan het ontstaan door een verdraaiing van de enkel of een misstap. Als de banden en pezen te ver uitrekken kunnen ze inscheuren of mogelijk afscheuren. Dit type letsel aan de enkelband wordt ook wel inversietrauma of eversietrauma genoemd.

Klachten en symptomen

 • Je voelt een scherpe pijn, vaak aan de buitenkant van de enkel
 • Zwelling in de vorm van een bobbel aan de buiten- of binnenzijde van de enkel
 • Bloeduitstorting als er sprake is van scheuring

Er is een gradatie die aangeeft hoe erg het letsel is:

 • Graad 1 geeft een verrekking aan; de banden zijn nog intact maar wel opgerekt. Mogelijk is er zwelling aanwezig maar er is geen bloeduitstorting
 • Graad 2 geeft een gedeeltelijke ruptuur aan, een scheur in een enkelband maar de enkelband is niet volledig afgescheurd. Er is zwelling aanwezig en er is een bloeduitstorting zichtbaar
 • Graad 3 geeft aan dat de enkelband is afgescheurd. Ook hier is er zwelling en een bloeduitstorting zichtbaar

Etalagebenen (Claudicatio)

Oorzaak van etalagebenen

De medische-latijnse naam voor ‘etalagebenen’ is Claudicatio intermittens. Maar wat zijn etalagebenen nu eigenlijk?

Als je loopt hebben jouw beenspieren meer zuurstof nodig dan wanneer je stilstaat. Om je beenspieren te voeden met extra zuurstof, dienen jouw slagaders meer zuurstofrijk bloed te vervoeren. Op het moment dat je ‘etalagebenen’ hebt, lukt het de slagaders in jouw been het niet om dit te doen. Reden is dat deze door aderverkalking vernauwd zijn. Hierdoor ervaar je pijn bij het lopen. Deze pijn kan voelen als steken, kramp of als een zwaar of vermoeid gevoel in de benen. Dit kan je dagelijkse ritme behoorlijk verstoren.

Weetje! De naam ‘etalagebenen’ is ontstaan, doordat de pijn vaak afneemt als je stopt met lopen en rust neemt. Oftewel stoppen met lopen en stil gaan staan ‘om etalages te bekijken’.

Risicofactoren voor vernauwing in de (been)slagaders zijn:

 • Roken
 • Hoge bloeddruk
 • Suikerziekte
 • Overgewicht
 • Verhoogd cholesterolgehalte in het bloed
 • Weinig lichaamsbeweging
 • Erfelijke aanleg en leeftijd

De risicofactoren versterken elkaar. Dit betekent dat als je rookt en overgewicht hebt, er een grotere kans is dat je last krijgt van etalagebenen.

Klachten en symptomen

Met etalagebenen heb je vaak het gevoel dat jouw benen pijnlijk, verkrampt en vermoeid aanvoelen wanneer je een stukje hebt gelopen. Wanneer je langere tijd last hebt van etalagebenen kun je ook last hebben van koude voeten. Oorzaak hiervan is dat de vetlaag onder de huid afneemt. Met etalagebenen kan je soms verdikte teennagels hebben en ook een wondje aan de voet of het been herstelt minder snel.

Wat kun je zelf doen?

Daar waar je risicofactoren kunt beperken, is het goed dat te doen. Denk hierbij aan roken, een verhoogd cholesterol en overgewicht. Er zijn verschillende zorgverleners waaronder wij als Fysiotherapeuten die je hierbij kunnen helpen.

En ook al doet het pijn, zeker bij etalagebenen, is het erg belangrijk dat je blijft lopen. Dit met als doel om de bloedtoevoer in de benen te verbeteren. Als je dagelijks een stukje wandelt, dan merk je zeker na een tijdje, dat je steeds langer pijnvrij kunt bewegen.

Vermijd extreme kou. Goede warme kleding met name om je benen is erg belangrijk.

Behandeling

Wij, als Fysiotherapeut kunnen je helpen door middel van looptraining. Door de training wordt de tijd die je pijnvrij kan lopen verlengd. Ook verbeteren we middels deze training je uithoudingsvermogen en zorgen we er samen voor dat de risico’s op adervernauwing beperkt blijven, waardoor je klachten niet erger worden. En vaatoperaties of ingrepen, zoals bijv. een dotterbehandeling kunnen hierdoor worden voorkomen.

Frozen shoulder

Oorzaak frozen shoulder

Bij een frozen shoulder zit er een ontsteking in het kapsel dat ervoor zorgt dat de botten die samen je schouder vormen op de juiste plek blijven zitten. Vaak is de oorzaak van een frozen shoulder onbekend. Er zijn wel een aantal factoren die het risico op een frozen shoulder kunnen verhogen. Een frozen shoulder kan ontstaan na een blessure, operatie of breuk. Ook wanneer de schouder niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld de arm in een mitella), kan er een bevroren schouder ontstaan door te weinig bewegen. Daarnaast kunnen ziektes zoals diabetes, schildklieraandoeningen en hart- en vaatziekten de kans op een frozen shoulder vergroten.

Klachten en symptomen

Een frozen shoulder herken je aan pijn in en rondom de schouder, vaak uitstralend tot in de bovenarm. Door de ontsteking wordt het kapsel dik en stijf, waardoor de schouder pijnlijk is en je minder goed kan bewegen. Deze pijn houdt vaak weken aan en neemt geleidelijk toe. Er treedt na enige weken tot maanden een toenemende stijfheid in de schouder op. Een frozen shoulder wordt daarom ook wel een stijve schouder genoemd.

Een frozen shoulder geeft voornamelijk zeurende en drukkende pijnklachten. De zeurende pijn is vrijwel continu aanwezig, de pijn verergert bij plotselinge bewegingen. Ook de arm lang stilhouden en het liggen op de zij is erg vervelend. Je voelt de pijn vooral diep in de schouder en vaak ook in de bovenarm. Het bewegen van de schouder is moeilijk, ook wanneer iemand anders jouw arm probeert te bewegen zijn de bewegingsmogelijkheden beperkt. Alledaagse dingen zoals aan- en uitkleden of iets uit een hoge kast pakken gaan moeizaam. Het verloop van een frozen shoulder kent drie fases:

De ‘verstijvende’ fase: de pijn en stijfheid in de schouder nemen toe, de bewegingsmogelijkheid neemt af. Vooral ’s nachts kan je hevige pijn ervaren. Deze fase kan zes weken tot negen maanden duren.

De ‘bevroren’ fase: de pijn kan in deze fase iets afnemen, maar de bewegingen die je kunt maken zijn zeer beperkt. Deze fase kan vier tot negen maanden duren.

De ‘ontdooiende’ fase: de stijfheid van de schouder wordt minder, je kunt bijna weer normaal bewegen en de pijn neemt steeds meer af. Deze fase duurt vijf maanden twee jaar.

Wat kun je zelf doen?

Bij een frozen shoulder adviseren wij je om altijd binnen de pijngrens te blijven bewegen. Overbelasting kan ervoor zorgen dat je klachten opnieuw toenemen i.p.v. afnemen. Op het moment dat je binnen deze pijngrens blijft, kan je stap voor stap meer bewegen en je dagelijkse activiteiten oppakken. Zo krijg je de kracht in je arm stukje bij beetje weer terug. Uiteraard helpen onze Fysiotherapeuten je graag bij het vinden van jouw balans tussen belastbaarheid en belasting.

Behandeling

Meestal geneest een frozen shoulder vanzelf, dit duurt erg lang, gemiddeld duurt de behandeling anderhalf jaar. Om dit te versnellen kunnen wij je door middel van fysiotherapie helpen. Wij helpen je met het aanpassen van jouw manier van bewegen en hoe je kan voorkomen dat je over je pijngrens heengaat waardoor klachten kunnen verergeren.