Corona (COVID-19) revalidatie

Wat als je ziek bent geweest door COVID-19
Wanneer je COVID-19 hebt gehad, kan het zijn dat je te maken hebt met restklachten. Hierbij gaat het veelal om longproblemen, vermoeidheid, gewrichts-en spierklachten en verlies van conditie en kracht.

Voor wie
Iedereen die te maken heeft gehad met COVID-19 en hierbij restklachten ervaart en hier graag begeleiding bij zou willen. Het kan zijn dat je opgenomen bent geweest in het ziekenhuis of op de IC hebt gelegen. Ook als je COVID-19 hebt gehad en niet opgenomen bent geweest in het ziekenhuis kun je hiervoor in aanmerking komen. Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg er nodig is. Sommige patiënten hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een behandelprogramma van enkele maanden nodig. De maximale periode van behandeling is 6 maanden.

Vergoeding
De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft.

Voor paramedische herstelzorg (fysiotherapie) die aanvangt op of na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.

Voor paramedische herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020 geldt geen nadere voorwaarde voor de tijdsperiode die ligt tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. De behandelingen worden vergoed vanaf de 1e behandeling. Wel geldt het eigen risico. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt: 50 behandelingen over een maximale periode van 6 maanden.

Therapeuten voor Corona (COVID-19) revalidatie

Elke ter Braak Teamfysio© Teamfysio Elke ter Braak

(Kinder)fysiotherapeut MSc

Bob Mos©Teamfysio Bob Mos

Fysiotherapeut