De content op deze website is met veel zorg door ons opgesteld, toch kunnen aan de informatie die jij op onze site vindt geen rechten worden ontleend. Mocht je op onze TeamFysio website onverhoopt informatie aantreffen die onvolledig of niet juist is, dan vernemen wij dat uiteraard graag. Stuur dan een e-mail naar info@teamfysio.nl. Voor eventuele incomplete of onjuiste informatie op de website of de gevolgen daarvan kan TeamFysio niet aansprakelijk worden gesteld.

TeamFysio behoudt zich het recht de informatie op de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen.

Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of te verspreiden of kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TeamFysio. Informatie op de website mag je wel gebruiken voor eigen gebruik.