Hoofdpijn bij kinderen

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klachten bij kinderen. Na cariës komen spanningshoofdpijn en migraine het meest voor bij kinderen en volwassenen. Er zijn verschillende vormen van hoofdpijn die zich uitten op verschillende manieren. Ook de oorzaak van de klachten kan sterk uiteenlopen.

Veelal zijn kinderen met hoofdpijn beperkt in hun activiteiten en in hun sociale leven. Je ziet regelmatig schoolverzuim en verminderde schoolprestaties, wanneer sprake is van hoofdpijn.

Aangezien hoofdpijn een veelvoorkomende klacht is bij kinderen, is het erg belangrijk dat deze kinderen de juiste behandeling krijgen. Er was veel onbekend bij hoofdpijn en ook over de behandeling was veel onduidelijkheid. Hierdoor zag je vaak shopgedrag en kwamen deze kinderen en hun ouders in aanraking met veel verschillende zorgverleners, waarbij ze tegenstrijdige adviezen kregen. Onzekerheid is niet goed voor een kind met hoofdpijn.

Middels een uitgebreide cursus is onze kinderfysiotherapeut erin geschoold om hoofdpijnklachten goed in kaart te brengen.

Werkwijze

De kinderfysiotherapeut zal een vraaggesprek voeren met het kind (en de ouders). Hierbij zullen ook enkele vragenlijsten worden afgenomen. Daarnaast wordt uitgebreid onderzoek gedaan om te komen tot de best mogelijke behandeling of doorverwijzing naar een ander specialisme die niet binnen de kinderfysiotherapie valt.

Mogelijke behandelingen voor Hoofdpijn bij kinderen

Kinderfysiotherapie*

* Behandeling waarin TeamFysio is gespecialiseerd