EMTT

Valpreventie

Claudicatio Intermittens

KidsXtra+

Schrijfproblematiek

Geriatriefysiotherapie

EPTE

Medical Taping

Longrevalidatie *

Dry needling *

Vliegwieltraining

FysioSport

KidsXtra

Kinderfysiotherapie *

Shockwave therapie *

Echografie *

Manuele therapie *

Fysiofitheidscan *

Fysiotherapie *

Hydrotherapie *

Loopanalyse

* deze behandeling is een specialisatie van TeamFysio