Orthopedische problematiek

Oorzaak van een orthopedische aandoening

Met orthopedische aandoeningen worden problemen aan spier, pees of botstructuren bedoeld. Orthopedische aandoeningen kunnen al bij de geboorte zichtbaar zijn, zoals bijvoorbeeld standsafwijkingen van gewrichten. In iedere leeftijdsfase kunnen orthopedische problemen aan het licht komen, veelal worden deze opgemerkt tijdens de (afwijkende) motorische ontwikkeling van het kind. Daarnaast kan een trauma aanleiding zijn voor bijvoorbeeld een botbreuk of spierverrekking.

Klachten en symptomen

De klachten bij kinderen kunnen uiteenlopen en verschilt ook per leeftijd. Er kan sprake zijn van pijnklachten en daarnaast kunnen kinderen een achterstand hebben in motorische ontwikkeling (later met mijlpalen) of afwijkende motoriek (bijv. tenenlopen, veel vallen) laten zien.

Zo hebben baby’s vooral een voorkeurshouding, een bijzondere manier van voortbewegen, slappe of juist gespannen houding. Peuters hebben voornamelijk moeite met het lopen, struikelen vaker of hebben last van bewegingsangst. Alle kinderen met orthopedische problematiek hebben een vertraagde motorische ontwikkeling.

Mogelijke behandelingen voor Orthopedische problematiek

Kinderfysiotherapie*
Fysiotherapie*
KidsXtra

* Behandeling waarin TeamFysio is gespecialiseerd