Schrijfproblematiek

Oorzaak van schrijfproblematiek

Er is niet één duidelijk aanwijsbare oorzaak van een schrijfprobleem, dit verschilt per kind. De kwaliteit van het schrijven wordt bepaald aan de hand van: de inhoud van het schrijven, het spellen en stellen, de leesbaarheid van letters, woorden en zinnen, de schrijfbeweging, de snelheid en volhoudtijd.

Het schrijven wordt op de basisschool aangeleerd en bij 12-27% van de kinderen levert dit een probleem op. Dit betreft vaak een onleesbaar schrift, tempoproblemen en/of pijn en vermoeidheid bij het schrijven. Schrijfproblemen kunnen op zichzelf staan, maar kunnen ook horen bij een complex motorisch probleem. Een mogelijke oorzaak van een schrijfprobleem kan zijn;

  • Verkeerde houding
  • Verkeerde pengreep
  • Slechte oog-hand coördinatie
  • Achterstand in de fijne motoriek

Klachten en symptomen

Schrijfproblemen kunnen ervoor zorgen dat jouw kind wat achter loopt op leeftijdsgenootjes. Een mogelijk gevolg hiervan is dat jouw kind een slecht zelfbeeld krijgt doordat hij/zij merkt dat ze hierin verschillen ten opzichte van andere kinderen.

Mogelijke behandelingen voor Schrijfproblematiek

Kinderfysiotherapie*

* Behandeling waarin TeamFysio is gespecialiseerd