Sportletsel en sportrevalidatie bij kinderen

Sportletsels bij kinderen komen regelmatig voor. Op jonge leeftijd, tussen 5 en 9 jaar zie je veelal de minste blessures en op puberleeftijd komen de meeste blessures voor. Sportletsels kunnen optreden tijdens de sport die het kind uitoefent, maar daarnaast kunnen sportletsels ook ontstaan tijdens gymlessen op school.

Aangetoond is dat kinderen die inactief zijn en gaan bewegen een grotere kans hebben op blessures. Het is daarom belangrijk dat kinderen, naast dat ze gestimuleerd worden om te bewegen, ook begeleid worden in blessurepreventie.

Blessures kunnen ontstaan door een trauma, maar ook een groot deel van de blessures ontstaan voor overbelasting. Dit geldt bij volwassenen, maar zeker ook bij kinderen, waarbij je rekening moet houden met groei en ontwikkeling.

De revalidatie wordt afgestemd op de fase van  herstel waarin het letsel zich bevindt en daarnaast wordt bekeken hoe de belastbaarheid van het kind is. De belastbaarheid kan lager zijn dan normaal vanwege pijnklachten, echter speelt ook de omgeving hierbij een grote rol (ouders, trainers, begeleiding, teamgenoten, schoolprestaties). Om de revalidatie te laten slagen, moet met al deze factoren rekening worden gehouden.

Onze kinderfysiotherapeut heeft specifieke scholing gevolgd om sportletsels bij kinderen goed te kunnen behandelen. Daarbij is het achterhalen van de oorzaak van het letsel ook een essentieel onderdeel om recidieven te voorkomen.

Werkwijze

De kinderfysiotherapeut zal een vraaggesprek voeren met het kind (en de ouders). Hierbij zal uitgebreid worden ingegaan op de sportactiviteiten waaraan het kind deelneemt en daarnaast ook op een intensiteit hiervan. Hierbij heeft de kinderfysiotherapeut volledige aandacht voor groei en ontwikkeling. De behandeling is erop gericht om het letsel te verhelpen, zodat het kind weer maximaal belastbaar is, maar daarnaast wordt ook aandacht besteed aan preventie.

Mogelijke behandelingen voor Sportletsel en sportrevalidatie bij kinderen

Kinderfysiotherapie*

* Behandeling waarin TeamFysio is gespecialiseerd