Valpreventie

Jaarlijks vallen er gemiddeld 100.000 mensen van 65 jaar en ouder. In 2019 belandde er iedere 4 minuten iemand na een val op de Spoedeisende Hulp. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de kans op een val toe. De meest voorkomende letsel na een val zijn hersenletsel, heup- en polsfractuur.

Wat zijn de gevolgen hiervan?

De gevolgen van een val kunnen zijn dat je bang bent om nog een keer te vallen en daardoor activiteiten gaan mijden. De gevolgen hiervan zijn dat de kracht en conditie afnemen, de zelfstandigheid afneemt en dit vervolgens weer gevolgen heeft op sociaal/maatschappelijk vlak zoals een isolement.

Behandeling

Als je bent gevallen of merkt dat je problemen krijgt met bewegen kun je de fysiotherapeut inschakelen. De fysiotherapeut beoordeeld dan de huidige situatie met verschillende testen. In de praktijk wordt de cursus Zicht op Evenwicht aangeboden, dit is een cursus gericht op zelfstandige ouderen die thuis wonen, bang zijn te vallen en als gevolg daarvan activiteiten mijden. Zicht op Evenwicht bestaat uit twee varianten: een groepscursus en een individuele cursus. Verder zouden ook kracht en conditietraining kunnen worden aangeraden om iemand weer actiever te maken.