Wanneer je bij ons onder behandeling komt voor fysiotherapie, verzoeken wij je om jouw polis goed door te nemen. Kijk goed in hoeverre je (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie. Bel bij twijfel jouw zorgverzekering.

Onderstaande richtlijnen kan je hanteren als basis om te beoordelen of de behandeling door een Fysiotherapeut van jouw klacht(en) of die van jouw kind(je) voor vergoeding  in aanmerking komt.

Vergoeding vanuit de basiszorgverzekering

  • Ben jij of is jouw kind jonger dan 18 jaar dan valt een behandeling door een Fysiotherapeut altijd onder de basisverzekering tot maximaal 18 behandelingen;
  • Ben jij 18 jaar of ouder dan valt een behandeling door een Fysiotherapeut niet onder de basisverzekering;
  • Ben jij 18 jaar of ouder en heb je een chronische aandoening of klacht, dan kan een behandeling door een Fysiotherapeut wel in aanmerking komen voor vergoeding. Jouw chronische ziekte of klacht dient daarvoor op de lijst ‘chronische aandoeningen van jouw zorgverzekeraar’ te staan. Op het moment dat jouw aandoening, ziekte of klacht op deze lijst staat worden de behandelingen vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening. Deze vergoedingsregeling voor behandelingen geldt per jaar. Een uitzondering hierop zijn de chronische aandoeningen en klachten, die levenslang zijn. Je hoeft dan uitsluitend de eerste 20 behandelingen eenmalig zelf te betalen.

Indien de behandeling door een Fysiotherapeut niet wordt vergoed vanuit je basisverzekering, kan je voor vergoeding in aanmerking komen doordat je beschikt over een aanvullende zorgverzekering. Afhankelijk van jouw polis, betekent dit dat behandelingen door een Fysiotherapeut geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Houd wel altijd rekening met je eigen risico, indien behandeling wordt vergoed vanuit je basisverzekering.

Aandachtspunten voor vergoeding van fysiotherapie

  • Indien je verzekerd bent voor fysiotherapie, declareren wij jouw behandelingen rechtstreeks bij jouw Zorgverzekeraar. TeamFysio heeft met alle Zorgverzekeraars een overeenkomst;
  • Neem jouw verzekeringspasje of polis altijd mee naar de eerste afspraak met de Fysiotherapeut, zodat wij de juiste polis in jouw dossier kunnen vermelden;
  • Het aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent is afhankelijk van het (aanvullende) pakket wat je hebt afgesloten bij je Zorgverzekeraar. Wij adviseren je om hier zorgvuldig naar te kijken. De Zorgverzekeraar vergoed uitsluitend het aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent, je bent zelf verantwoordelijk om dit te monitoren. Indien het aantal behandelingen je niet duidelijk of bekend is kun je het beste contact opnemen met je Zorgverzekeraar;
  • Wanneer je bij ons in behandeling bent registreren wij welke en hoeveel behandelingen fysiotherapie je bij ons verbruikt hebt. Wij kunnen niet nagaan hoeveel zittingen fysiotherapie of bijv. oefentherapie of mensendieck, door andere behandelaars reeds gedeclareerd zijn bij je Zorgverzekeraar. Je bent zelf verantwoordelijk om het totaal aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent te monitoren. Je Zorgverzekeraar kan je hier ook inzage in geven. Zo kom je niet voor onverwachte financiële verrassingen te staan. (Extra) behandeling(en) op eigen rekening zijn uiteraard altijd mogelijk. Hiervoor ontvang je dan van ons een factuur;
  • Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht;
  • Mocht je niet verzekerd zijn voor fysiotherapie en deze wel nodig hebben, dan is het uiteraard mogelijk om je te laten behandelen op eigen rekening. Hiervoor ontvang je dan van ons een factuur;
  • Onze tarieven zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (het VVF). In onze tarievenlijst staan de prijzen per sessie en eventuele specialisatie vermeld.